title
title
title
title
title
title
מטעמים מפרשת השבוע גליון 243

פרשת שופטים


אחד הציוויים הפותחים את פרשתנו הוא 'צֶדֶק צֶדֶק תִּרְדֹּף'. ההצגה הכפולה, 'צֶדֶק צֶדֶק' זכתה לפרשנויות רבות ומגוונות לאורך השנים. חז"ל ראו בכפל המילה צֶדֶק ביטוי לכך שישנם שני מסלולים של צֶדֶק, שתי אפשרויות כיצד להגיע לאותו צדק מבוקש. בלשונם – 'אחד לדין ואחד לפשרה'. דרך אחת להגיע אל הצדק היא באמצעות הדין. החיפוש הנוקב אחרי האמת סופו להביא אל הצדק. הדרך השניה היא באמצעות הפשרה. התגמשות ורוח טובה יביאו גם הן לצדק, אמנם מכיוון אחר ובאופן שונה מהדרך הראשונה.

כדי להדגים את דבריה, מציגה הגמרא דוגמא נהדרת, שממנה מסתבר שהשאלה באיזו דרך של צדק ללכת, באיזה ערוץ של חתירה אל הטוב עלינו לפנות, שאלה זו הינה שאלה התלויה במציאות. הדוגמא היא של שתי ספינות המבקשות לעבור בנהר צר:

אם עוברות שתיהן - שתיהן טובעות, בזו אחר זו - שתיהן עוברות...

הא כיצד? טעונה ושאינה טעונה - תידחה שאינה טעונה מפני טעונה.

קרובה ושאינה קרובה - תידחה קרובה מפני שאינה קרובה.

היו שתיהן קרובות, שתיהן רחוקות - הטל פשרה ביניהן, ומעלות שכר זו לזו.

ראשית כל, ברור שצריכה להתקבל כאן הכרעה. מצב בו שני הצדדים מתעקשים לעבור ויהי מה, יביא לטביעת שתיהן, ובמובן רחב יותר לאובדן היכולת של חברה ובני אדם להתנהל זה עם זה.

שנית, ישנם מצבים בהם לפנינו 'ספינה טעונה' ו'ספינה שאינה טעונה'. ישנם מקרים בהם ניתן באמצעות הדין להגיע אל הצדק. באמצעות בחינת הצידוק של כל אחת מהספינות לעבור, באמצעות בחינת הטענות של כל אחד מצדדי הדיון ניתן לעתים להגיע אל ההכרעה הצודקת, ואזי ברור ש'תידחה קרובה מפני שאינה קרובה'.

אך ישנם מקרים בהם הליכה אל שורת הדין לא תביא לצדק. מקרים אלו, בהם שתי הספינות טעונות, שני הצדדים קרובים, מקרים בהם לכל צד יש את טענותיו ואת תפיסתו – אלו מצבים שבהם ההגעה אל הצדק עוברת דווקא דרך הפשרה והויתור.

הרב קוק, שיום פטירתו חל השבוע לפני 80 שנים, ראה בפסוק זה את הרמז למה שהוא כינה 'אור הצדק הכפול', ונכרך אצלו לדמותו של משה רבנו, שהיה ענו מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה.

בעקבות הגמרא האומרת כי 'נתנה התורה במנוד ראש', מסביר הראי"ה כי:

מתוך הבסיס הזה של הענוה, של ההמעטות הערך העצמי ושלהכפיפה, יוקם כל הבנין העליון...

הכפיפה הכפולה, נמיכות הרוח והענוה הגמורה,

היא שוללת את כל המסכיםאשר הם חוצצים נגד האור העליון מלהגלות...

אם ננסה להשליך את הדברים לחיינו, כאנשי קהילה ומשפחה, נדמה כי ברוב המקרים נוכל לזהות שתי ספינות טעונות, שתי ספינות קרובות או רחוקות, והמסלול המתאים יותר להגעה אל הצדק הוא זה של הפשרה. הרב קוק מלמדנו שהדרך להגיע לאותה הפשרה עוברת במוכנות ל'מנוד ראש', לכפיפת עצמנו מעט, ודווקא מתוך ענווה שכזו יוכל האור להתגלות, אורו רב הפנים והמגוון של השלום, אור הצדק הכפול.


שבת שלום, הרב אוֹרי ליפשיץ, רבה של טירת-צבי