title
title
title
title
title
title
פינת הגנן גליון 243

השקיה במים מליחים והקיץ החם

הקיץ עם הטמפרטורות הגבוהות במיוחד וברצף מעמידים את צמחי הגינה בפני אתגרים וגם אותנו כגננים.

חלק ניכר מהיישובים רישתו את הישוב ברשת נוספת של צינורות המספקים מים מליחים יותר וזה מייצר נזקים לא מעטים, הן לטווח הקצר ובעיקר לטווח הארוך.

חלק הצמחים מצהיב ומתייבש, גם עצים בוגרים שקיבלו השנה מים מלוחים שאינם ראויים לשתייה סובלים מאוד וסופם קרב.

ולגבי הטווח הארוך, המלחת הקרקע שקיימת מאז תחילת ההתיישבות כאן בעמק לפני 80 שנה, שטיפות במים "מתוקים" וניקוז עמוק של עודפי מים הקלו אך במידה. נצטרך כמו במהלך השנים הללו לחשוב מחוץ לקופסה, לוותר על תפיסות עתיקות ולתכנן אחרת את הסביבה הקרובה לנו.