title
title
title
title
title
title
מטעמים מפרשת השבוע - פרשת כי תצא

קביעת מזוזה

בשבוע האחרון, ביקשו, במבני הפעוטון והגן שאבדוק באילו פתחים צריך לקבוע מזוזה. בעזרת השם בשבוע הבא, לאחר ההזמנה של המזוזות, נקבע אותם יחד עם הילדים. לכאורה היה אפשר לחשוב שמדובר בעניין "טכני"  , בניין חדש – צריך לקבוע מזוזה. אותי, קביעת המזוזות ריגשה מאד ואסביר מדוע.

***

כך כותב הרמב"ן על מצוות המזוזה . (רמב"ן שמות פרק יג)

 "... כי הקונה מזוזה בזוז אחד וקבעה בפתחו, ונתכוון בענינה, כבר הודה בחדוש העולם ובידיעת הבורא והשגחתו, וגם בנבואה, והאמין בכל פינות התורה, מלבד שהודה שחסד הבורא גדול מאד על עושי רצונו...

ולפיכך אמרו (אבות פ"ב מ"א) הוי זהיר במצוה קלה כבחמורה שכולן חמודות וחביבות מאד, שבכל שעה אדם מודה בהן לאלהיו, וכוונת כל המצות שנאמין באלהינו ונודה אליו שהוא בראנו, והיא כוונת היצירה, שאין לנו טעם אחר ביצירה הראשונה, ואין א-ל עליון חפץ בתחתונים מלבד שידע האדם ויודה לא-לקיו שבראו"

בלשוננו נסביר, שהרמב"ן אומר, שאדם שקובע מזוזה ומבין את עניינה בעצם מצהיר שהוא חלק מעם ישראל ואמונתו ויותר מכך, עצם קביעת המזוזה היא קיום ממשי של מטרת הבריאה – ההבנה שהקב"ה בראנו, ומקיים אותנו בחסדו, ואנו מודים על כך בכל אורחותינו – בכניסתנו וביציאתנו מהבית.

***

הקביעה של מזוזה בפתחי הדלתות של ילדינו משייכת אותם, כבר בשנותיהם הראשונות, אפילו  עוד לפני שלמדו לדבר, לעם ישראל. בכל מבט ילדי לדלת, כבר בתת מודע (או על מודע) הוא מרגיש חלק ממשהו גדול שכתוב במזוזה. בקביעת המזוזה אנו "מצרפים" את ילדינו למה שאנו מאמינים בו וחיים על פיו.

***

בספרי הלכה ומנהג, וכך גם היה נהוג בטירת צבי, מוזכר מנהג של בדיקת המזוזות בחודש אלול – חודש הרחמים. בדיקת המזוזות היא גם הזדמנות להיזכר מחדש ו"לנער אבק" לא רק בפן ההלכתי אלא גם בפן הפנימי, לבדוק ולתקן אם צריך את האופן שבו אנו פועלים בעולם כ"בני ישראל". לדייק את האופן שבו אנו מופיעים, לא רק כלפי פנים אלא גם ב"מזוזות הדלת" – שפונות החוצה,  את עולמות האמונה, החסד והטוב שאנו מאמינים בהם בעומק – לראות האם הם מצליחים להשתקף באורחות חיינו גם כלפי חוץ.


שבת שלום, הרב מתן שניוייס, רב טירת-צבי