title
title
title
title
title
title
יוצרים בעוז גליון 242

מי ישקנו מים....
חנניה אדרי

בית שאן

חדר האומנות

בהדרכת מיקי סמסון