title
title
title
title
title
title
מהעת הזו - על פתיחת השנה

שלום רב קוראנו היקרים

 

והרי חלף לו השבוע הראשון

בשנת הלימודים הנוכחית.

נפגשנו, השכלנו, הכרנו

וכעת לאחר ההתרגשות של ההתחלה

נדרשת ההתמדה והלמידה.

 

המסייעים בידינו – המורות והמורים

אך מסתבר, המורים הכי משמעותיים

הינם אנחנו לעצמנו.

 

על ההוראה - ג'ובראן חליל ג'ובראן


 אין איש שיגלה לכם דבר,

אשר אינו כמוס ונם בחביון הגיונכם.
המורה, הפוסע בצללי המקדש בין חסידיו,
אינו מגיש מחוכמתו, כי מאמונתו ואהבתו.
אם אכן נבון הוא, לא יצווכם את חוכמתו,
אלא יכוון צעדיכם אל מפתן נפשכם אתם.
התוכן ישיח עמכם בהכרתו את החלל,
אך לא יוכל לתתכם את הכרתו שלו.
בצליליו יורכם המשורר
את הקצב הפועם בכל היקום
אך לא יוכל לתתכם את האוזן,
האוסרה את הפעם
ואת הקול המשמיע אותו.
וזה הבקי בעולם הספרות,
יספר על שקילה ומדידה,
אך לא יוכל להוליך אתכם שמה
כי בינת האדם האחד,
לזולתו לא תצמיח כנפיים.
ואף שידיעת האלהים חובקת כל,
נושא כל אדם לבדו
את ידיעת האלהים והכרת העולם בחובו.

(מתוך "הנביא", הוצאת "תמוז", תרגום: נועה זאלוד- אופיר(

 

שנזכה למצוא את יכולות הלמידה הפנימיים

לעצמנו ולמען זולתנו.

 

שבת שלום

 

גדי ליאון

העורך