title
title
title
title
title
title
לאסוף את השברים

היום לפני 77 שנים - ערב תשעה באב תש"ב (22.7.1942)

החל הגירוש הגדול מגטו ורשה

היום לפני 77 שנים לפי התאריך העברי, בתזמון שטני של הגרמנים, ח' באב תש"ב- 22.7.1942 , החל הגירוש הגדול של יהודי גטו ורשה למחנה המוות טרבלינקה .
מודעות רחוב בגטו פרטו את נוהלי הגירוש והיודנרט התבקש לקחת בו חלק.
איש לא ידע בהתחלה לאן נלקחים המגורשים וכיצד להתמודד עם המצב הנורא הזה.
למחרת ביום תשעה באב אחרי הצהריים, התאבד ראש היודנרט בגטו ורשה אדם צ'רניאקוב, לאחר שהרעיל את עצמו למוות.
הוא עשה זאת כיוון שלא רצה לשתף פעולה עם הגרמנים וסירב להכין רשימות לגירוש.
למעשה צ'רניאקוב לא רצה לחצות את הקו בין ניהול פעילות הגטו לבין מסירת יהודים להשמדה.
הראשונים שהיו מיועדים לגירוש מנו כ-70.000 יהודים מתוך הגטו.
היו אלה פליטים שהגיעו לגטו ממקומות שונים, החולים וחסרי הבית וכאלה שלא היו מועסקים בעבודה כלשהי.
מדובר היה ביהודים חסרי ההגנה ביותר מבין תושבי גטו ורשה.
בשלב הראשון של הגירוש שנמשך עד סוף יולי 1942,הייתה זאת חובת המשטרה היהודית לעמוד במכסות הגירוש.
כאשר לא התמלאה מכסת הגירוש על ידי המשטרה היהודית, פשטו הגרמנים ועוזריהם על סמטאות הגטו וחטפו אנשים ללא אבחנה.
בשלב השני מ-31.7.1942-14.8.1942 ניהלו את האקציה הגרמנים ויחידות עזר בשירות הגרמנים , וגירוש ההמונים בלי הבחנה נעשה לדבר שיגרתי.
שטח הגטו הצטמצם באופן ניכר , כיון שאוכלוסייתם של רחובות שלמים קטנה עקב הגירוש.
בשלב השלישי מ- 15.8.1942 - 8.9.1942 לובש הגירוש צורה של חיסול מוחלט באווירה של טרור ופחד.
השלב הסופי החל בליל 6.9.1942, נצטוו תושבי הגטו שיועדו לגירוש להתאסף במספר רחובות.
באותו הלילה החלה להתקיים סלקציה שבה נכחו כ- 35.000 יהודים, פחות מעשירית ממספרם המקורי של תושבי הגטו לפני הגירוש, כ-25.000 הפרו את פקודת הגרמנים, הסתתרו במקומות שונים ולא הגיעו .
במהלך הגירוש הגדול גורשו כ- 265.000 יהודים למחנה המוות טרבלינקה ושם נרצחו מתוך כ- 380.000 - 360.000 תושבי גטו ורשה.
הכל החל בערב תשעה באב חש"ב, תחילת חורבנה של קהילת יהודי ורשה, שהייתה הקהילה הגדולה ביותר באירופה, בצד האבל והזיכרון על חורבן בית המקדש באותו יום בערב, סמליות נוראה שממחישה את הטרגדיה של העם היהודי בעבר ובהווה, בזמן הגירוש הגדול להשמדה.

יהודי גטו ורשא מגורשים לטרבלינקה

http://storage.cet.ac.il/CetForums/Storage/MessageFiles/6766/106120/Forum106120M742573I1.bmp

יהודים עולים לרכבת בגירוש הגדול יולי 1942

http://storage.cet.ac.il/CetForums/Storage/MessageFiles/6766/106120/Forum106120M742573I2.jpg

יהודים ממתינים באומשלאגפלאץ לגירוש

http://storage.cet.ac.il/CetForums/Storage/MessageFiles/6766/106120/Forum106120M742573I0.jpg