title
title
title
title
title
title
מהעת הזו - על שמחה ועצב

שלום רב קוראנו היקרים

 

אנו בערב ראש חודש אב

המכונה: "מנחם אב".

חודש החורבן והגלות

הצרות והקשיים,

מול הנחמה הגדולה

"נחמו נחמו עמי".

 

בכדי להגיע לעומק הנחמה

עלינו לראות את שורש החורבן-

את הסיבה שהביאה אליו.

 

אם נבין את הסיבה,

אם נהפכה לאתגר ולהתמודדות-

תמצא הגאולה.


  

הבה נוותר על החולי....


 

על זאת ועוד בגליון זה

 

שבת שלום

 

גדי ליאון

העורך