title
title
title
title
title
title
יוצרים בעוז גליון 241

"להרבות אור בעולם"
אסתר כהן

בית שאן

חדר האומנות

בהדרכת מיקי סמסון