title
title
title
title
title
title
פינת הגנן גליון 241

צמחים עונתיים והשקייתם

הפורטולקה, הורבנה, הגומפרנה ועוד, צמחי עונה שהקיץ הטיב עימם, נזקקו למים רבים והוכיחו עמידות עד כה. עכשיו הם מתחילים לסמן עייפות. לעיתים מסיבת המלחה שנגרמה עם ההשקיות. מומלץ להשקות השקיה רוויה עם מי מזגן על-ידי יצירת "צלחת" סביב כל צמח, או סביב קבוצה, וכך לשטוף את המלחים.

אפשר גם להוסיף דשן בשחרור איטי מסוג אוסמוקוט שיחסי ה- NPK שלו לטובת הזרחן והאשלגן כדי לשמור ולהגביר פריחה.

גלריית תמונות