title
title
title
title
title
title
יוצרים בעוז

תערוכה מיצירותיה של דליה יפהניר-דוד