title
title
title
title
title
title
יוצרים בעוז גליון 240

"פריחהקיצית"רבקה יהל
כפר-רפין
חדר האומנות
בהדרכת מיקי סמסון