title
title
title
title
title
title
משתפים - החירות לבחור - רשמים מן הקלפי

החירות לבחור: רשמים מן הקלפי ב- 9.4.19 - שלומית שניר

בבחירות לכנסת ה-21, הייתי יו"ר צוות הקלפי, בעין הנצי"ב, ומשקיפה בקלפי, בחמדיה. מטבעי אני סקרנית ואוהבת ללמוד. לכן, נהניתי להכיר מקרוב ולהתפעל מעצם התהליך הדמוקרטי שחוויתי בשתי הקלפיות, כפי שקרה, בתהליך הבחירות הארצי, רובו ככולו. יש המגדירים את מדינת ישראל כ"וילה בג'ונגל". לכן, קיומן של בחירות תקינות, שימח אותי.

ביום הבחירות, בעין הנצי"ב, הגעתי לחדר העיון שליד הספרייה, שיועד לכך, ב- 6:40, ושם פרשנו את ערכת הקלפי המאורגנת. מזכירת הקלפי, שהיא עובדת מדינה, צוידה בהסבר עדכני כיצד להפעיל את הקלפי ועשתה זאת באופן מיטבי. בקלפי זו 444, בעלי זכות בחירה. הנחנו את פתקי ההצבעה לפי סדר הא"ב, בהתאמה לדף ההכוונה, שתלינו על הקלפי ובחזית הבניין. משעה שבע הגיעו חברים ואזרחים, חלקם עם ילדיהם, שחשפו אותם לתהליך הדמוקרטי החשוב הזה. כשהגיע בוחר, המזכירה זיהתה אותו בספר הבוחרים, תוך הקפדה שתעודת הזהות שלו תקפה. הוא קיבל ממני, מעטפה תקנית שחתמתי עליה עם חברת קלפי נוספת, הצביע, ואז נמחק שמו ע"י המזכירה, וכן בפרוטוקול המקביל שבידי סגנית היו"ר. בנוסף  שמו נספר בספר שמאגד את מספרי הבוחרים.

חברי ועדת הקלפי הם ממפלגות שונות, דבר שהבטיח שיווי משקל והקפדה של כולנו על טוהר הבחירות. הפתקים נשמרו כסדרם. לא היה לנו זמן ולא רצינו, לדבר "פוליטיקה" בצוות. במהלך היום, המזכירה לא אפשרה להצביע, למי שהתעודה המזהה שלו לא הייתה תקפה, ומנעה תעמולה של אדם שהגיע לבוש בחולצת אחת המפלגות כדי ל"שוחח" עמנו ולצפות בקלפי. בהמשך, הגיעו מועדת הבחירות הכללית לפקח ולהנחות אותנו. בשעה 15:00, סיימתי את המשמרת הראשונה, ונסעתי הביתה. בסופו של יום הבחירות, הצביעו בעין הנצי"ב 80% מהבוחרים.

 יום השבתון אפשר לשניים מילדיי, שרשומים כמצביעים בקלפי חמדיה, להגיע הביתה, ולממש את זכותם.  בחמדיה, נפתחה הקלפי כסדרה בשעה 8:00,ל- 295, בעלי זכות בחירה. הצבעתי בקיבוצי, הצטרפתי לצוות הקלפי כמשקיפה, ולקחתי חלק בספירת קולות הבוחרים, שהתקיים, בשעה 20:00, בשקיפות מלאה. מזכירת הקלפי חילקה לכל אחד מאתנו, שלושת חברי צוות הקלפי, גיליונות ספירת קולות המחולקים לטורים שבהם סמליי כל המפלגות. היא שפכה את תוכן הקלפי על השולחן מולנו, נטלה כל מעטפה, פתחה אותה, הראתה לנו את פתק הבחירה והכריזה בשמו. כל אחד רשם את הקולות בטור המתאים.

אם הסתבר שאין סנכרון מלא בין שלושתנו לגבי מפלגה x, היא שלפה את ערמת הפתקים שהניחה על הדוקרנים שנועדו לספירת הקולות וספרה אותם בקול, שוב. בחמדיה, היו 208, קולות כשרים.  הבוחר אמר את דברו. אני מקווה שמעתה, נדע לחזק את המשותף ביננו בישראל, כעם וכאזרחים, ונפסח על המבדל והמפריד. נזכור את ההיסטוריה והתרבות שלנו: בדרכנו להפוך משבטים לעם, נוצקו בדתנו ובתרבותנו כללים מוסריים, של יסודות העזרה ההדדית, הקהילתית, שעל בסיסם נבנה עם.

לאחרונה, בחג הפורים, קראנו במגילת אסתר, על סיכון הנפש שנטלה עליה אסתר המלכה, למען הצלת עמה. אחרי פסח אנו מציינים, לפי המסורת, את פטירתם של עשרים וארבעה אלף תלמידי ר' עקיבא, עקב כך שלא נהגו כבוד איש באחיו.  סכנת הבקע והפיצול בתוכנו ידועה. היא באה לידי ביטוי בסוף תקופת בית ראשון, והביאה לתבוסה נוראה במרד הגדול, ולחורבן בית שני. נאמר  ש"בשל שנאת חינם חרבה ירושלים."

בעזרת "כל ישראל ערבים זה לזה", שרד עמנו העתיק אלפיים שנות גולה, ונחלץ בעור שיניו, גם בעתות הקשות ביותר. מדינת ישראל היא צעירה ומתכונתה נוצקת עדיין. היא הנס, תרתי משמע, בהתהוותו, שאליו התפלל עמנו. רק חיבור הכוחות וכיבוד האדם, באשר נברא בצלם, על צבעיו ובחירותיו, יבצרו ויבטיחו את קיומנו כאן.

כבר נצרב בנו רצח פוליטי של ראש ממשלה מכהן, בידי יהודי, ולכן המשימה החשובה ביותר, לדעתי, לאחר מערכת בחירות סוערת זו, היא, לשמור היטב על טוהר המידות, החוק, גופיי הדמוקרטיה שלנו, וכן על רקמת החיבור הטובה, בינינו האזרחים.