title
title
title
title
title
title
מטעמים לפרשת השבוע - פרשת מצורע ושבת הגדול

פרשת מצורע – שבת הגדול


'שבת הגדול' מזמינה אותנו להתכונן לפסח ולהיערך אל 'ליל התקדש החג'.

ליל הסדר הוא לילה גדוש בפרטים הלכתיים, קטעי קריאה, שירים, מאכלים ומנהגים, עד שלפעמים עלולים מרוב עצים לא לראות את היער.

ומהו ה'סיפור הגדול' של ליל הסדר? נוכל לעמוד על כך מתוך השוואת קרבן הפסח לקרבן התודה.

את שני הקרבנות הללו יש לאכול בזמנם, ואת הנותר – לשרוף. בשני הקרבנות הללו התורה מחייבת לסיים את האכילה עד הבוקר, ובשניהם חכמים הגבילו את האכילה עד חצות.

מדוע? מסביר הנצי"ב (הרב נפתלי צבי יהודה ברלין):

ומטעם זה ריבה הכתוב בלחם ומיעט בזמן אכילת תודה מכל שלמים.

היינו כדי שיהיה מרבה רעים לסעודה אחת ביום הקרבה

ויהי׳ ספור הנס לפני רוב אנשים

 

כלומר, שבדומה לקרבן הפסח, גם קרבן התודה מחייב שותפות של רעים והתקבצות ל'חבורה', כשמטרתה של זו היא העצמת הסיפור ותיאור הנס.

ולסיום – בשני הקרבנות הללו ישנה מצה הנאכלת עם הקרבן (אם כי בקרבן התודה ישנו גם לחם חמץ, ונראה שזהו המקור לשאלת הבן 'שבכל הלילות אנו אוכלים חמץ ומצה, הלילה הזה כולו מצה' – דווקא לאור הדמיון בין קרבן הפסח לקרבן התודה, זועקת השאלה על היעדרותן של חלות החמץ בליל הסדר).

נראה, אם כן, שהחוויה הבסיסית של ליל הסדר דומה מאוד לחוויית הקרבת קרבן תודה. אנו יודעים כי מצוות 'סיפור יציאת מצרים' מיוחדת לליל הסדר, וגם הסיפור מטרתו היא להגיע לתחושה ש'לפיכך אנחנו חייבים להודות ולהלל...'. ההלל, הנאמר (והמושר) בפסח מעבר לתפילה בבית הכנסת גם בסעודה, הינו שיא ההגדה ומיצויה, ונראה שהוא לא רק המאפיין של הסיפור המוצלח (כזה המביא את האדם להודות ולהלל), אלא גם הביטוי העמוק להיותנו בני חורין.

העבד, או האדם שמצוי בעולם שיש בו שעבודים, לא מודה ומהלל. הוא רואה את הרגע הזה בלבד, חווה את הקושי, שוכח את העבר, מטיל ספק ולעתים מיואש בנוגע לעתיד.

בן החורין הוא זה המסוגל להגביה מבטו, לשים לב להתרחשות הכוללת, למה שהיה ולאמונה במה שיהיה, להאמין בעצמו ולהגיע גם ל'הכרת הנוכח' (כלשונו של רבי צדוק), לאמונה באחר, ובקדוש ברוך הוא, ולומר תודה.

 

ברוך ה' עברנו חורף מבורך ורווי גשמים. בעזרת ה', נודה ברוב עם לריבונו של עולם בין קבלת השבת לתפילת ערבית, בפרקי תהלים ובשירת 'טוב להודות לה'.

 

שבת שלום ופסח כשר ושמח, הרב אורי ליפשיץ, רב טירת צבי