title
title
title
title
title
title
יוצרים בעוזחברי חוג הציור
בהדרכת דליה סילברמן