title
title
title
title
title
title
מטעמים לפרשת השבוע - פורים

פורים שמח

 

"משה תיקן להם לישראל שיהיו שואלים ודורשים בהלכות החג שלושים יום קודם החג".

הנה עברו עלינו ימי הפורים, וכבר חג הפסח בפתח.

שלושים הימים שבין פורים לפסח הם שלושים ימים שבין מגילת הגלות והנסתר לבין ההלל של ההתגלות והגאולה.

בין החורף וימי הקור לבין האביב הפורח, בין משתה אחשורוש לסעודת החירות של ליל הסדר, בין אוזני המן למצות, שהן 'לחם האמונה'.

התהליך שסופו בפסח, בנס גלוי, ביום אשר הוא 'לא יום ולא לילה', מתחיל דווקא בפורים, 'בלילה ההוא, שבו נודדת שנת המלך. מתוך תהפוכות הפורים, מתוך דברי הצומות וזעקתם, נובטת ישועה וזורח אור של התחדשות – "החודש הזה לכם ראש חודשים".

והסוד הוא השמחה. שהרי משנכנס אדר מרבים בשמחה, וכשמרבים בשמחה גם הספקות וגם הקשיים, גם החששות וגם הכשלים, הכל הכל נמסך בטוב שיש, ובאומנה שיהיה עוד יותר, השמחה מופיעה בנתינה לאחר שאין לו, כמו גם במשלוח המנות החושף את סודה של החברות והרעות. כל אלו מסמלים כיוון חדש, שגם אם אינו מובן בהתחלה, כטעמה של הפרה האדומה, הרי שהבירור והניקיון ביחד עם ביעור החמץ וביטולו בלב, מלמדים שאחריתו ביציאת מצרים, בקריעת ים סוף ובמתן תורה חדשה, תורה של ארץ ישראל.

 

פורים שמח ושבת שלום, הרב אורי ליפשיץ, רב טירת צבי