title
title
title
title
title
title
יוצרים בעוז




חברי חוג הציור
בהדרכת דליה סילברמן