title
title
title
title
title
title
לאסוף את השברים

מגילת אסתר מיוחדת

 

ר' משה שלייפשטיין, ניצול שואה בן 100 בלע"ה, דור חמישי להרה"ק צבי אלימלך מדינוב, מציג מגילת אסתר, שקיבלה מדודו שנפטר בגיל 105.

מגילת אסתר זו נכתבה על ידי הצדיק ר' זושא מאניפולי זצו''קל ואליו היא מיוחסת.

 

סיפור הדברים

מסופר על האחים הקדושים רבי אלימלך מליז'נסק ורבי זוסיא מאניפולי שפעם התארחו אצל אחותם למשך זמן.

 

לפני צאתו לדרך, פנה רבי אלימלך לאחותו ואמר לה "תבקשי משהו" [כלומר, איזו ברכה עבור שאירחה אותם בביתה], ביקשה האחות ברכה לבן זכר.

 

אמר לה רבי אלימלך: יהיה לך בן, אבל תקראי לו בשמי: אלימלך.

 

ואכן לאחר כשנה ילדה האחות בן, אבל חששה לתת לו רק את השם אלימלך, שלא יהיה כאילו על-שם אחיה שעודנו בחיים, וקראה את שמו "צבי אלימלך".

 

אולם, לאחר זמן חלה הבן מאוד. מיהרה האחות לנסוע לאחיה הקדוש להתחנן על חיי בנה.

 

-         שאל אותה ר' אלימלך: ואיך קראת לו?

 

-         ענתה "צבי אלימלך".

 

-         אמר לה: אוי! מה עשית? "א הירש קען נישט זיין קיין מלך!" [=צבי אינו יכול להיות מלך![

 

-         התחננה האחות ובכתה עד שר' אלימלך הבטיח לה שיחיה. ור' זושא הוסיף: ותהיה לו אריכות ימים ואז הוציא מגילת - אסתר ונתן לה בתור סגולה.

 

ילד זה הוא הרה"ק רבי צבי אלימלך מדינוב, שזכה לאריכות ימים.

 

 

בצפת מתגורר קבלן בשם ר' משה שלייפשטיין, שעבר מזמן את גיל 90 בלע"ה, שהוא דור חמישי להרה"ק צבי אלימלך, והוא מחזיק בידיו את המגילה הזו, שקיבלה מדודו שנפטר בגיל 105.

 

 

בחודש תמוז תשל"ג שלח הרבי את הרה"ח הרב ארי' לייב קפלן לצפת עיה"ק. בין המשימות הראשונות שהטיל עליו הרבי היה לשקם את חורבות בית-הכנסת "צמח צדק" בעיר, באופן שיהיה מוכן לתפילה עוד לפני ראש-השנה.

 

הרב קפלן פנה לעירייה להשיג אישורים מתאימים, ולאחר התרוצצויות רבות כתב לרבי שע"פ החוק נראה בלתי אפשרי שיהיה מוכן לר"ה. אמר לו הרבי שבכל זאת יפעל בזה. הרב קפלן הציע שאולי יקימו במקום מאהל לתפילות, והרבי ענה: "דווקא בנין של קבע".

 

ואז, פנה הרב קפלן לקבלן ר' משה שלייפשטיין (הנ"ל, יבלחט"א) בבקשה לסיוע, והלה אמר "אם הרבי ביקש – חייב להיות כך!", ובדרך לא דרך הצליחו לבנות את בית-הכנסת באופן שכבר במוצאי שבת-סליחות אמרו שם את הסליחות.

 

לימים שאל מספר הסיפור את ר' משה: היתכן שאתה, שאינך נמנה על עדת החסידים ומעולם לא ראית את הרבי, מסרת את עצמך כ"כ לקיים את רצונו, שהיה נראה בלתי-אפשרי?

 

ואז סיפר ר' משה את הסיפור הנ"ל, על אמו של סב-סבו ר' צבי אלימלך, והפטיר: "אני צריך הוכחות לכך שהוראה של רבי צריך לקיים במדויק?"

 

)מפי הר' בצלאל שי' קופצ'יק שביקר בבית ר' משה, ואף הראה לו את המגילה(

 

לצפייה בתיאור המגילה ובמחזיק בה לחצו כאן