title
title
title
title
title
title
משב רוח גליון 239

תקשורת

"תודיע לי במסרון" "שלח אס-אם-אס" "תשלחו דוא"ל לעדכון"...כהנה וכהנה. אפילו השיחה הטלפונית כבר אינה באופנה- מיושנת.

אני שייכת לדור אחר. מתקשה להסתגל. חסרה את מגע העיניים, הרמת הגבות, החיוך או לחילופין הבעות הפה אשר אין ספור להן. טון הדיבור: אוהד, חביב, סרקסטי, מהסס, בוטח, רומז ועוד ועוד כל האוצר הבלום הזה של השיחה האנושית נאלם ונעלם...אני יודעת כי אין להחזיר את הגלגל הטכנולוגי לאחור.

בעיקר אנו מפסידים את מה שנשמע מעבר למילים, את הנאמר בין השורות, את הנרמז ללא מילים.

אבל- אולי הגענו לנקודה שבה רווינו ממעין המילים והדיבור. ייתכן כי האנושות, ממריאה בכל שטח יצירה אנושית לשיא כלשהו ומשם עליה לסגת לרדת כדי לגלות נתיבים חדשים.

גם המכתב המסורתי שכמעט וכלה מהעולם היה סוג דיבור אחר. שיח שיתרונות וחסרונות לו והוא בן לוויה לשיח האנושי מדורי דורות.

המכתב היה דרך למעורבות תוך שמירת מרחק, וגם זו בעיתה היתה שמורה למצבים שונים. השיח נתיב אחד הוא, המכתב דרכים רבות לו.

בעיוני אחר מקורות אלתרמניים מצאתי שורות המבטאות כיצד מכתב במקום שיחה יכול היה להציל חיי אדם.

כותב יעקב אורלנד על יחסיו עם אלתרמן.

"פעם הייתי צעיר וקצת כזה, אז נסתי לצפת

לאבד עצמי לדעת. דווקא שם.

כל אחד קורה לו לפעמים.

ישבתי בחדר אחד ששכרתי

ובשתים אחר חצות אמרתי לעצמי זהו זה

וכתבי אליו.

התניתי מהות תשובתו במחיר חיי

וקצבתי לו זמן למענה

הוא לא ענה. סוף פסוק."

לימים...פתאום הפטיר:

"זו אותה שמש שזרחה לך בצפת, למחרת מכתבך אלי.

כל הדברים הנוראים להביט בשקיעתם – זורחים לבוקר.

מותר להביט, אסור להתערב. זה פשע אם אינך יודע איך.

זה להתערב בהליכי טבע,

בין "ויהי ערב" - ל"ויהי בוקר."

אני נורא רגיש לדברים האלה. וכי יכולתי לדעת

באיזו משעות הנפש ימצא אותך מכתבי?"

(עד כאן אלתרמן לאורלנד)

ומסיים אורלנד: "כשאני חושב על כך היום, יש ונדמה לי כי אפשר שאני חב לו את חיי")יעקב אורלנד, נתן היה אומר. הוצאת הקיבוץ המאוחד עמ' 17)

ואני, ביני לביני אומרת. ייתכן כי הגענו למעורבות יתר זה בחיי זולתו. אם להביט בצד המואר של הדברים, הטכנולוגיה התקשורתית החדשה משאירה איזה שהוא מרחב מחיה עצמאי אשר הלך ונצטמצם במשך השנים- במעט הנותר לנו לבדוק מה ילד יום במציאות החדשה, אולי נגלה פנים חדשות במציאות האנושית.

נחכה להפתעות.מגדל בבל ציור S. alter

מתוך חוברת החוגים לשנת הפעילות תשע"ו
הקורס של אבישג איילי