title
title
title
title
title
title
מטעמים לפרשת השבוע - פרשת בשלח - "שבת שירה"

פרשת בשלח - "שבת שירה"

 

קריעת ים סוף היא כמובן נס שאין דומה לו. רבי יוסי הגלילי טוען (במדרש שאנו קוראים בהגדה של פסח) כי על הים לקו המצרים חמישים מכות, תיאור שכוונתו להעצים את הנס ואת נפלאותו, גם אל מול עשר המכות.

במדרש אחר, נפגש רבי יוסי אחר (רבי יוסי בן חלפתא) עם מטרונה (אישה רומאית עשירה וחשובה), התוהה מה עושה הקדוש ברוך הוא מאז בריאת העולם:

אמר לה: הקב"ה יושב ומזווג זיווגים...

אמרה לו: וזו היא אומנותו? אף אני יכולה לעשות כן, בשעה קלה.

אמר לה: אם קלה היא בעיניך, קשה היא לפני הקדוש ברוך הוא, כקריעת ים סוף.

 

בהמשכו של הסיפור, משדכת בן לילה המטרונה את אלף עבדיה עם אלף שפחותיה, מהלך שכמובן לא מועיל ולא מגיע לשלום בית...

 

מציאת הזיווג, כמו גם שימור קשר זוגי ובכלל, היכולת לחיות בשלום (בבית פנימה, עם שכנים וחברים לקהילה, ואף עם אנשים אחרים קרובים ורחוקים) לא קלה היא. זהו סוג של נס 'ברמה הגבוהה ביותר', נס כקריעת ים סוף.

וכל כך למה?

נראה שקריעת הים היא ביטוי לנס שבו מוכרע הטבע של המים (הנוזלים), שאינם 'נקרעים' בדרך כלל.

באופן דומה, זיווג (כמו גם שלום בית ושלום בכלל), דורש התגברות על הטבע האנושי שאיננו 'מתחבר' תמיד, הרואה את עצמו מתוך עצמו, והיודע להיות ביקורתי וציני כלפי האחר.

 

לפני כשבוע הלך לעולמו הרב אלישע וישליצקי. הרבה נכתב וסופר עליו, על אהבת ישראל שהיתה בו, על מסירות נפשו ללימוד תורה בכל מקום ומקום, על אמונתו הגדולה בגאולת ישראל ועוד.

לא הייתי מתלמידיו, אך הגעתי לביתו פעם עם קבוצת רמי"ם שעסקה בשאלת הוראת גמרא בישיבות תיכוניות.

אחד מבני החבורה רצה באותו הזמן להיפגש עם גדול תורה אחר, רבו משכבר, ונענה בשלילה – הרב אינו מעוניין להיפגש עימו, בגלל היותו חלק מאותה קבוצה (שפעלה תחת מי שהיה אז ראש מנהל החינוך הדתי, הרב שמעון אדלר ז"ל).

אותו חבר היה נסער, וסערת נפשו הטרידה את החבורה כולה. מישהו הציע, ונסענו אל הרב אלישע, לשתף אותו במר נפשו ולשמוע את זווית מבטו.

הרב אלישע שקיבלנו במאור פנים ובחיוך גדול, בענווה מופלאה שהיתה בו ובקשב עמוק לדברים, התחיל ללמוד עימנו את דברי חז"ל 'תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם'. בסופו של השיעור אמר בזו הלשון:

'תלמידי חכמים מרבים שלום בעולם. ומי שאינו מרבה שלום, אינו תלמיד חכם'.

 

ננסה להרבות שלום, להיות בעלי ענווה ותלמידי חכמים, למצוא את הטוב שבכל אחד, ולזכות לנס שבזיווג.

 

שבת שלום, הרב אורי ליפשיץ, רב טירת צבי