title
title
title
title
title
title
תמי ממליצה

ארצות התן - עמוס עוז

 

קובץ הסיפורים מהראשונים שהוציא עמוס עוז בהיותו חבר קבוץ חולדה. הסיפורים מעלים את גיבורי המקום: החיים והדוממים. 


האמת שנתבקשתי לקרוא סיפור מסוים שלא הופיע בקובץ ובכך ניתנה לי הזדמנות נוספת לחזור אל הסיפורים הללו הכתובים בשפה יפהפיה עשירה בדימויים ובתזכורות...


אלי הם נגעו גם בגלל היותי קיבוצניקית המכירה היטב את אורחות החיים של אז וכן את הגיבורים, שבכל קיבוץ אחר ניתן היה רק להחליף את שמם.


המהדורה שברשותי ישנה והאותיות כל כך זעירות, אך שווה היה המאמץ לחזור ולהתענג על הכתיבה העוזית המופלאה כל כך.

 

תמי חיים

נווה-אור