title
title
title
title
title
title
למתנדבים בעם

יחידת סגולה

מבוקשים מתנדבים לאתגר חשוב ואנושי. הקורס הראשון להכשרת המתנדבים יפתח בתאריך ד' שבט, 10.1.19, וצפוי אחד נוסף במהלך חודש פברואר.

המעוניינים יפנו אל ורד  050-8878881 או למירי כפרי 0547860349