title
title
title
title
title
title
מטעמים לפרשת השבוע - פרשת ויחי

פרשת ויחי

 

אחי יוסף פונים אליו אחרי פטירת אביהם, ומספרים לו כי יעקב אביו, ברגעיו האחרונים לפני פטירתו ביקש שישָׂא לְפשעם, וימחל להם על הרָעָה שגְמָלוּהו. אמנם יש מרבותינו שחשבו כי יעקב מעולם לא ציווה דבר זה, והאחים התירו לעצמם 'לשנות מפני השלום', אך נראה שאפשר בהחלט שיעקב (בהנחה שידע על מכירת יוסף ומעשי אחיו) ביקש זאת מהם טרם עצם את עיניו.

 

יוסף בוכה בְּדַבְּרָם אֵלָיו. בכיו הוא אולי בכי של סליחה, אולי בכי של היזכרות בכל שעבר עליו.

נראה כי הבכי יכול לנבוע מעצם הסיפור של האחים על בקשתו של יעקב לפני מותו. יוסף נפעם ומתרגש ממחשבתו האחרונה של אביו. ברגעו האחרון, אחרי שדאג לסידורי קבורתו ולברכות לבניו, תוך שהוא רוצה לגלות להם מה שיקרה להם בְּאַחֲרִית הַיָּמִים, בזמן ששכינה למראשותיו ועיניו צופות למרחוק, כל שיעקב חושב עליו זו הסליחה והכפרה ומעייניו נתונים לשלום הבית ואחוות בניו.

 

הסבר זה מזכיר סיפור המסופר על רגעיו האחרונים של רבי צבי אלימלך מדינוב (בעל הספר 'בני ייששכר') שיום פטירתו חל השבוע (נפטר לפני 178 שנים). על פי המסופר, רבי צבי אלימלך כבר עצם את עיניו, כאשר נפתחה הדלת ויהודי נכנס לחדרו, בעודו מוקף בחסידיו.

"ר' שמואל" פנה הרבי לאותו אדם, "האם ברצונך לשאול דבר מה?"

"רבי, הצמר שרכשתי... מה יהיה עליו?" שאל היהודי.

"אל תדאג, ר' שמואל" אמר רבי צבי אלימלך. "המתן עד לשנה הבאה, מחיר הצמר יעלה ותוכל למכור אותו בריווח ניכר."

שוב עצם הרבי את עיניו, ורגעים ספורים לאחר-מכן עלתה נשמתו לגנזי מרומים.

בימים לאחר הפטירה שוחחו החסידים בהתלהבות על ההתרחשות המוזרה. כנראה היה זה אחד מל"ו הצדיקים שבא להעביר מסר חשוב לרבינו, הם אמרו זה לזה. הזקנים שבהם ניסו להבין את המסר הטמון בדברי הצדיק על הצמר ועל הריווח הגדול הצפוי בשנה הקרובה; הם חיפשו בכך הוראה ודרך בעבודת ה'.

הדברים הגיעו לאוזניו של רבי דוד, בנו של רבי צבי אלימלך. "הנכם טועים" הוא אמר לחסידים בחיוך. "אותו שמואל הוא אכן יהודי פשוט, שהיה מגיע לעתים תכופות לאבי כדי לשאול ממנו עצה בעסקיו.

"לאחרונה הוא רכש כמות גדולה של צמר, אך מחיר הצמר ירד. כמו תמיד, הוא בא לשאול את עצתו של אבי, מבלי לדעת שאלו הם רגעיו האחרונים.

"גם ברגעים האחרונים, הזמן דביקותו בבורא העולם, חש אבא כי יש יהודי הזקוק לעזרתו ומיהר לעזור לו" סיים רבי דוד את דבריו.

 

שבת שלום, הרב אוׁרי ליפשיץ, רב טירת צבי