title
title
title
title
title
title
משב רוח - יד אחות

"יד אחות"

על ספרה של נאוה מקמל עתיר

 

רחל: גן נעול.

"מי אתה? מדוע יד מושטת

לא פוגשת יד אחות?....."

 

     "גן נעול. לא שביל אליו, לא דרך

                   גן נעול – אדם."

 

ספרה של נאוה מקמל עתיר נכתב מתוך צורך פנימי עמוק של המחברת, כפי שהיא מעידה בסיום ספרה:

"דמותה של רחל הילכה עלי קסם לאורך שנים. סיפורה של העלייה השנייה לפת אותי בעבותות סקרנות ומסתורין..."

 

בהשראת ספרו של מוקי צור: "רחל – החיים, השירים." ,מחליטה המחברת לכתוב את הספר.

 במרכזו הדמות רבת-הסבל רחל המבקשת לב אוהב  ויד אחות.  נאוה מקמל מנסה ל"הושיט" תוך כדי סיפור את היד המבוקשת האוהבת,ושוזרת בחיי רחל שלוש דמויות נוספות של נשים מוכות גורל. שלוש  נשים בנות זמננו, האחת "בת דמותה" של המספרת הרדופה על ידי דמותה של רחל המשוררת ,ומנסה לעקוב אחר סיפור חייה המפותל.

למעשה, זיווגן של הדמויות מעורר שאלות רבות. כל דמות נושאת איתה סיפור חיים מפעים ומעניין, אך אין אחת מהן המצטיירת בשלמות.

קטעי חייהן של אופירה, סיגי ולאה משתלבות ולא משתלבות בחייה של רחל הנארגים לאורך הספר כמסכת-ייסורים ואהבה.

חומרי חייה של רחל נבחרו בקפדנות ממקורות מהימנים. נעשתה עבודה אמונה אך כבדה לקריאה. אין הם מגיעים אל החוף המובטח של סיפור חיים מרתק.

 

למה, נאוה, היה צורך להישען על הדמויות הבדיוניות האחרות?

 

חיי רחל המשוררת מחכים עדיין לעט הסופר האומן אשר תציירם כ"סיפור מהחיים" אמיתי ומרתק כאחת.

עד עתה ניסו בהצלחה חלקית, נורית גרץ (ים ביני לבינך) מקמל עתיר, ומוקי צור ועדיין נותרה האישה המופלאה, חלוצה, משוררת, אוהבת ומתייסרת, - חידה. גן נעול – אדם.

 

הורד