title
title
title
title
title
title
מטעמים לפרשת השבוע - פרשת ויצא - שבת הארגון לבני עקיבא

פרשת ויצא – שבת ארגון לבני עקיבא

קשר מיוחד מוצא האר"י הקדוש בין יעקב אבינו לבין רבי עקיבא.

כמובן שקשר זה מתחיל בשמותיהם הדומים, הקשורים לאותו השורש של העקב. אך בשפתו של האר"י מדובר על משהו עמוק יותר, הרואה את נשמותיהם של רבי עקיבא ושל יעקב אבינו כיוצאים באמת מאותו שורש ומקור, ואת אישיותו של יעקב המתגלגלת ומופיעה בדמותו של רבי עקיבא.

 

מה ליעקב אבינו ולרבי עקיבא?
מפרשים ודרשנים שונים זיהו ביניהם על רקע ההתמודדות עם עשיו ועם צאצאיו – הרומיים. יעקב נלחם בעשיו אחיו, ואף רבי עקיבא חי בדור של התמודדות עם הרומיים והוביל מבחינה רוחנית את נס המרד של בר כוכבא.

 

אחרים טענו כי רבי עקיבא כמו יעקב אבינו מכין את עם ישראל לימי הגלות. יעקב, היוצא מארץ ישראל הוא ה'יהודי הראשון של הגלות'. יציאתו מהארץ כמו גם התמודדותו עם עשיו ולבן הרודפים אותו, חלומותיו על חזרה לארץ ועל בניית 'בית אלוהים ושער השמים' בה דווקא כשהוא עוזבה, והעובדה שהוא נפטר בסוף חייו במצרים ומבקש להיקבר בארץ ישראל, כל אלו מזהים אותו עם הגלות ורואים בחייו 'מעשי אבות' שהם סימן לבניו העתידים לגלות, לשרוד ולשוב לארץ. באופן דומה, רבי עקיבא הוא הצופה בחורבן הבית ומכין את הנחמה לעם ישראל בהבטחתו שעוד יהיה טוב, ושעל אף שהבית חרב כעת, ניתן לראות את נבואת זכריה על זקנים וזקנות היושבים בחוצות ירושלים.

 

לכבוד שבת הארגון, אבקש להציע חיבור נוסף בין יעקב אבינו לרבי עקיבא.


עיקרה של פרשתנו הוא דווקא בבניו של יעקב. סיפור לידתם, שמותיהם, ובהמשך גם מערכות היחסים ביניהם. בניו של יעקב היו שונים זה מזה, לא כולם כל הזמן השביעו אותו נחת, ובמקרים רבים הם פעלו על דעת עצמם. אף על פי כן, זכה יעקב אבינו וכולנו נקראים על שמו – "בני ישראל", כנראה כי גם יעקב היה בעצמו קצת כזה, עת לקח את הבכורה מעשיו ואת הברכות מיצחק, בניגוד לרצונם.

ואולי זהו סודה של "בני עקיבא". נוער במהותו שונה הוא מהמבוגרים. כולל הוא כוחות מורכבים המתרוצצים אנה ואנה, ובמקרים רבים פועל הוא על דעת עצמו... גם רבי עקיבא צמח לא בערוגה הסטנדרטית של תלמידי החכמים, והיה צריך להמציא את עצמו מחדש ולשחוק את האבן עם מי התורה, כנגד כל הסיכויים.

 

זוהי ברכתה של 'תנועת הנוער'. הנוער מייצר תנועה. כמו רבי עקיבא, כמו יעקב אבינו, הוא מחפש את הדבר הבא, הוא צמא לבשורה חדשה, הוא מלא אנרגיות של עשיה והוא ממשיך בכך את רוח הוריו והדור הקודם, כמו בני ישראל, כמו בני עקיבא.

 

שבת שלום, הרב אורי ליפשיץ, רב טירת צבי