title
title
title
title
title
title
מהנעשה בגיל עוז - טיול משוטטים לגוש חלב

טיול משוטטים לגוש חלב

לטיול יצאנו, חברי בית גיל עוז בהנחייתה של נעמי גושן ובארגונה של סופי עטרה שבח.

זו שוב הזדמנות להודות לכל מי שטרח והוציא טיול מרתק זה לפועל.

חנוך פלסר
שדה-אליהו