title
title
title
title
title
title
פינת הגנן - עיצוב ורדים

עיצוב ורדים

עדיין הזמן לעצב את הורדים – להקטין את מידותיהם ולמרוח על הענפים המעובים משחת עצים או תחליף (אפר מהול במים כמשחה) ובעיקר לשים לב להוריד חזירים שצמחו מתחת להרכבה ולקצר ענפי מים כדי שליש.

רוב הורדים סבלו מהקיץ והצמיחו קצוות שרצוי לגזום אותם כעת. אין חשש מלגזום גם ענפים מעובים ולכוון אותם כדי שהאור יחדור למרכז השיח.

יש להקפיד על ניקוי דשא ועשב אחר סביב הגזע ולמנוע מחומרים אורגנים, כמו עלי שלכת ואחרים לכסות את ההרכבה.