title
title
title
title
title
title
משב רוח - לבחור

לבחור

 

הגדרות רבות ושונות ניתנו לעליונות האדם על היצורים האחרים. ביניהן ההגדרה על עדיפותו של האדם ויתרונו ביכולתו לבחור. מאז אותם ימים רחוקים מסיפור גן-עדן, בטעימה ה"אסורה" ואולי המתוכננת מעץ-הדעת הפך האדם למבחין בין טוב ורע.

פרי "עץ הדעת טוב ורע" אשר הפך את היצור התם ,איש גן עדן,לאדם המגורש הנאבק, הסובל, היוצר, הבונה והורס ,האדם הבוחר.

כל חיינו הם מערכת של בחירות. הבחירה חייבת להיות תוצאה של ידיעה כלשהי, היא מלווה באבחנה בין אפשרות אחת לאחרת, היא שלנו, היא מהות חיינו. יכולנו להיות אחרים – אך בחרנו בדרך מסוימת, יכולנו לחיות במקום אחר - לעסוק במקצוע אחר, למצוא בן זוג אחר, לייסד משפחה אחרת,, אכן כל מהותנו הינה תוצאה של מערכת בחירות קטנות וגדולות. מצב קשה ובלתי נסבל כמעט ניכפה עלינו לעיתים. מצב של חוסר ברירה. אך גדולתו של האדם החושב, בר-התבונה, היא יכולתו גם במצבים של חוסר ברירה לבחור.

 

ויקטור פרנקל בספרו: "האדם מחפש משמעות" מביא חוויות מחנה הריכוז.

הסיפור האישי גדוש במצבים של אין ברירה, אך גם במצב הנורא ביותר היו כאלה ששמרו על צלם אנוש בבחירתם בתוך תהום האין ברירה לעשות מעשה אשר ישמור על צלם האדם שבקרבם... וכה כתב: "בהשפעתו של עולם שלא הודה עוד בערכם של חיי אנוש ובכבוד האדם, עולם ששלל מן האדם את רצונו ועשאו מושא להשמדה....בהשפעתו של עולם זה סוף שנתקפחו ערכיו של האני האישי, אסיר מחנה רכוז, שלא עמד על נפשו מפני אובדן-ערכים אלה במאמץ אחרון להציל את כבוד עצמו..."

לבל תאבד על פי המשך דבריו: "הרגשת היותו בן-אדם יצור שיש בו דעת, שיש בו חירות פנימית וערך אישי משלו !!"

 

כל עוד חיינו מאפשרים לנו (באמצעים של גוף בריא, כלכלה סבירה, חברה מתאימה, יחסי אנוש טובים ועוד...) לבחור לעצמינו את דרכי קיומנו יש בכך ביטוי נאות להיותנו בני אנוש ברואים "כי בצלם אלוקים ברא את האדם".

תוצאת תמונה עבור בחירה חופשית

אבישג