title
title
title
title
title
title
מהעת הזו - מחשבות לקראת ראש השנה תשע"ט

שלום רב קוראנו היקרים


בסיומה של שנת תשע"ח

ובפרוס עלינו תשע"ט הבאה עלינו לטובה

נאחל לכולנו שנה טובה.

 

שנה בה ניצור, נחווה, נלמד וניפגש.

נפגוש בחברים אך אולי קודם כל,

בואו נפגוש כל אחת ואחד את עצמו.

 

ראש השנה הינו יום בו אנו שמחים בחידוש ובהתחדשות

אך עורכים גם את חשבון נפשנו, הפרטי והלאומי, על שהיה.

ומזה יוצאים אנו לקראת המתחדש.


 ואביא דברי מורי ורבי שכתב:

על השמים - מחשבות לקראת ראש השנה

ראש השנה הוא יום שמהותו עלומה בכתבי הקודש. חכמים יצקו לו תוכן - 'יום הדין', רקמו את מהותו סביב שלושה מושגים: 'מלכויות' 'זכרונות' 'שופרות'. כך הם הורו:

'...אמרו לפני בראש השנה מלכויות זיכרונות ושופרות. מלכויות - כדי שתמליכוני עליכם, זיכרונות - כדי שיעלה זיכרונכם לפני לטובה, ובמה - בשופר.' (ר"ה ט"ז ע"א).

בואו ונתבונן רגע במושג ה'מלכות'. המושג לקוח מתמונת עולם בו השליט הוא מלך. בשפת החכמים נוצר צירוף מכונן: 'מלכות שמים'.

'למה קדמה 'שמע' ל'והיה אם שמוע'?
אלא כדי שיקבל עליו עול מלכות שמים תחלה ואחר כך יקבל עליו עול מצות'. (ברכות ב' ב')

'שמים' בשפת החכמים הוא אחד משמותיו של ריבונו של עולם. בשפה התנ"כית, הוא מקום מושבו של אלוהים, אבל בשפת החכמים - הוא שם של אלוהים.

ייתכן שמדובר במושג מקופל, כלומר - כשתפתח את קיפוליו תמצא - 'אלוהים היושב בשמים'. אני בוחר לראות בו מושג פשוט המסמן את ריבונו של עולם. הוא אח למושג המשלים שגם הוא חידוש של החכמים - 'מקום'.

אינני מהפילולוגים, אני מתבונן בעולם החכמים בעין פילוסופית קיומית. יותר משחשובה לי כוונתם בעת ההיסטורית בה יצרו את מפעלם, חשובה לי השפה שלהם בפגישתה עם התודעה האנושית העכשווית.

המושג 'שמים' בשפה העכשווית, הוא מושג פתוח. יש מי - כמוני - שהמסומן שלו הוא ריבונו של עולם, ויש מי שהמסומן שלו הוא הרקיע. 'מלכות שמים' ו'עול מלכות שמים' מסמנים משהו שהוא מעבר לאדם, המונח עליו, מיישר אותו, מכוונן אותו בתלם שבו הוא מתקדם.

יש הרואים ב'עול' מושג שלילי, המגביל את חירות האדם. אני שייך לחושבים שבלי 'עול' האדם תוהה ובוהה ומגיע לכאוס קיומי ואנושי. עבורי ועבור המזדהים עם תמונת עולם זו, ראש השנה הוא היום בו אנחנו נזכרים ומזכירים את קיומנו, שמים עליו עול של משהו שמעבר לנו, ערך, טבע או אלוהים, וכל אלה על ידי השיבה לקול המקורי הפשוט - קול השופר

ד"ר משה מאיר

 

תמונה יכולה לכלול: ‏‏‏‏‏ענן‏, ‏פרח‏‏, ‏‏שמיים‏, ‏טבע‏‏‏ ו‏פעילויות בחוץ‏‏‏

שבת שלום

ושנה טובה

 

 

גדי ליאון

העורך