title
title
title
title
title
title
פינת הגנן - על הפורטולקה

על הפורטולקהצמחי העונה העיקריים - כגון הפורטולקה, שבכל שנה אנחנו נהנים מהם, משפע הצבעים ומהעמידות שלה לחום ולמזיקים, מהיותה בשרנית במידה וצרכנית מועטה למים, תפסה את מקומה בגינה.לקראת החורף, פרחיה מתמעטים אך היא עמוסה בזרעים. 


כאשר נרצה להחליף אותה בצמחי עונה לחורף, אפשר לעוקרה ולהחזירה באותו המקום הפוכה. 

הזרעים יינשרו וינבטו בשנה הבאה. 


יש להוסיף למצע חומר נוסף, מעל הזרעים שנשרו.