title
title
title
title
title
title
מהנעשה בגיל עוז גליון 237


משנת ימימה – ברכה לסיום לימודי-תשע"ה \ שלומית שניר

מורה, מנחה, הורה, וכל אדם -

יכולה או יכול, להקנות תורה כלשהי, בהיותו כצינור של פלסטיק, או כצינור של זהב.

לטעמי, ככל שהוא מעביר את הדברים באופן מידתי, אישי, ובצניעות. מתוך מקצועיות מלאה, ובהקפידו לא להפריע לחומר שהוא מקנה, ההנחיה מעולה יותר, וניתנת מכלי של זהב.

שנת הלימודים בגיל עוז מסתיימת. שנה מרגשת ומאתגרת.

אני מודה לך דורית, על ההנחיה המעולה והמועילה שלך.

מודה לימימה ולתלמידיה על משנת ימימה שנהגתה ונחזתה , בעבורנו.

מודה לבנות הקבוצה על הפתיחות והאיתנות של הקבוצה.

ומודה לעמותת גיל עוז , על האכסניה הטובה שהיא מספקת לנו.

איחוליי לחופשה מהנה ואגירת כוחות לקראת שנת הלימודים הבאה בגיל עוז , הצפויה לנו בשעה טובה, בתשע"ו.

להתראות, שלומית שניר - חמדיה