title
title
title
title
title
title
פינת הגנן - חידושים והמצאות במאה ה- 21

חידושים והמצאות במאה ה-21

 

זה מספר שנים שמספידים את החקלאות בישראל. במקביל כהכרח המציאות, ממשיכים לפתח טכנולוגיות חדשות שמייעלות את העבודה ומשפרת יבולים. כל חידוש דורש השקעות שלא תמיד החקלאי הבודד יכול לעמוד בהן, וגם לא יישוב קיבוצי או אגודה שיתופית אחרת. זה מחייב תמיכה ממשלתית וסיכונים.

החידושים רבים – ראשית בתחום ההזנה. מעל עשר שנים שיש פתרונות ספציפיים לזני פירות וירקות – דשנים מורכבים ונוסחאות בהתאם לגידול. החידושים הנוספים בתחומי המיכון – מרססים יעילים יותר שמפחיתים את כמות התרסיס עם יכולת תמרון גבוהה, לחממות ולמטע, לתמרים גבוהים ועוד היד נטויה.

בתחום ההשקיה – מכונות השקיה ריסוס מהאוויר – בעזרת רחפנים בשליטה מלאה.

מכשירי מדידה המאפשרים להחליט ולבצע ממרחק פעילות כגון השקיה וכד'.

נותר עוד הרבה מה לעשות בין היתר להתגבר על הטרור החקלאי שמבוצע על-ידי טרוריסטים.

האם "החקלאות מתקרבת לסוף קיומה" כפי שהתבטא יהודה הראל?