title
title
title
title
title
title
מהנעשה בגיל עוז גליון 237

תמונות משיעורי הפרידה בקורס תולדות האומנות עם המורה עתליה הלמן
מקורס פילאטיס עם המורה רוז מזור
מקורס ציור עם המורה אסיה לשם
צילמה מינה רונן מחמדיה
גלריית תמונות