title
title
title
title
title
title
פינת הגנן - מה לעשות בקרחות שבדשא

מה לעשות בקרחות שבדשא?

קרחות בדשא ניתן כעת למלא – אין חובה לקנות שטיחי דשא. הזן "דרבן" הוכיח יכולתו להתגבר גם על דריכה וגם על ה"מים הנחותים". כעת שלוחות הדשא נראות לעין וגם גושים שאנו עוקרים בשולי הגינה מתאימים לשתילה בקרחות. יש להשקות ידנית בין השקייה כללית, לפחות במשך שבועיים עד שגם אלה ישלחו שלוחות – יש לסמן ולמנוע נזקים מכניים באותה קרחת. רצוי לדשן את הדשא בדשן חנקני, רצוי אחרי השקיה קלה ולהמשיך אחרי פיזור הדשן.