title
title
title
title
title
title
פינת הגנן - הרימונים חנטו ומה לעשות כעת

הרימונים חנטו ומה לעשות כעת

הרימונים חונטים פירות ובאדמותינו הסידיות הנוף מעיד על מחסור במינרל הברזל. מומלץ להוסיף כשתיים-שלוש כפיות של כילט ברזל, רצוי להטמין בקרקע ולהשקות.

אפשר גם בדרכים אחרות.

חשוב שלא תהיה חשיפה לשמש כיוון שהיעילות פוחתת.

יש להצטייד בשקיות נייר או כיסוי לפרי – כחליל הרימון מצוי בסביבה וגם ברימונים שנשרו לרגלי העץ ולא נאספו בשנה שעברה.

פירות רימון נגועים בזחלי כחליל הרימון

 

שמירה על ניקיון וסילוק פירות רקובים שנשרו הם ערובה למניעת נזקים בהיקף גדול. 


ב ה צ ל ח ה