title
title
title
title
title
title
פינת הגנן - פרחי הגינה כעת

פרחי הגינה כעת

 

החמניות והטגטס שולטים בחלל הגינה, אלה צמחים שגם דוחים נמטודות (מזיקי קרקע). 


 

 

 

 

 על הקרקע כצמחי כיסוי שולטים הפורטולוקה (זנים שונים) והצבעוניות הרבה למרות החום המעיק יש להיזהר בהשקיה – עודף השקיה גורמת לרקבונות צואר השורש ולניוון – ראו את החמניות לשולי הכביש פורחות בשיאן ואין גנן המשקה אותן.

 גם הוינקה שבשנים האחרונות אינה עומדת במבחן הזמן – לטענת בעלי המשתלות סובלת מעודף השקיה.