title
title
title
title
title
title
פינת הגנן

צמחים עונתיים של שלהי הקיץ

פורטולקה – חד-שנתית ורב-שנתית (רגילת הגינה)

טגטס זקוף

זנב שועל

כרבולת התרנגול – צלוזיה מקסימה

וינקה – זקופה / זוחלת

ציניה – גדולת הפרח / פומפון

חמנית

בשמת השולטן (ולריאנה)

אגרטום

מרווה הדורה

גומפרנה כדורית

ורבנה – גוונים שוניםב ה צ ל ח ה

גלריית תמונות