title
title
title
title
title
title
מטעמים לפרשת השבוע - פרשת אמור

פרשת אמור

ימי ספירת העומר, שאנו מצויים במהלכם, נתחמים בפרשתנו בין שתי שבתות.

תחילתה של הספירה 'מִמָּחֳרַת הַשַּׁבָּת'. חז"ל ביארו שהכוונה היא ליום טוב הראשון של חג הפסח. ממחרתו מתחילים ארבעים ותשעת ימי הספירה, "עַד מִמָּחֳרַת הַשַּׁבָּת הַשְּׁבִיעִת תִּסְפְּרוּ חֲמִשִּׁים יוֹם".

 

הרב ישעיהו הדרי, שהלך לעולמו השבוע, היה ראש הישיבה הראשון של ישיבת הכותל, ועמד בראשה כשלושים שנים. בין השאר, הרבה להורות שיעורים מתורת הרב קוק, מתורת בעלי המוסר ומההגות החסידית.

בשיעורו לפרשתנו הוא תמה בעקבות רבי משה אלשיך על השימוש של התורה בשמה של ה'שבת' ככינוי ליום טוב של פסח- "למה זה קרא יתברך את היום טוב שבת, אשר בזה מצאו הטועים מקום לטעות כי על שבת בראשית נאמר?".

בתירוצו, פוסע הוא בעקבות רבי צדוק הכהן מלובלין, אשר בכמה בכתביו מתייחס למימרא של חז"ל על כך ש'אלמלי משמרין ישראל שתי שבתות כהלכתן - מיד נגאלים'. רבי צדוק רואה בשתי השבתות הללו לא סתם צירוף של שתי שבתות אקראיות, אלא יחידה שלימה של שבוע, היוצאת משבת ומסתיימת בשבת:

היינו שבת ראשונה שמצד הקדושה שקבועה בו (באדם) מה' יתברך שעל ידי זה יוכל לבוא אחר כך להשתדלותו בקדושה בימי החול ולזכות אחר כך לשבת שניה שמצד השתדלותו בימי החול

 

הרב הדרי מחבר את הדברים ל'שבת' שהיא פסח, ול'שבת השביעית' שהיא חג השבועות, ומסביר כי:

 חירות הפסח ומנחת השעורים הם ביטוי לשחרור הפיזי

ומתן התורה ולחם החיטים הם ביטוי לבני חורין מקבלי התורה.

שבת כמתנה מלעילא היא נקודת המוצא ה'"פסחית" שאדם לא עמל ויגע בה, לעומת השבת ה'שביעית" שיש לו בה שותפות של אפיית שתי הלחם, "חמץ תאפינה".

 

לחיבור זה מוצא הוא גם רמז בהפטרת השבת, בה מופיע הפסוק המתייחס לכהנים - וְאֶת שַׁבְּתוֹתַי יְקַדֵּשׁוּ.

שתי השבתות שהכהנים אחראים לקדש, על פי ביאור של הרב הדרי הן שתי השבתות עליהן דיבר רבי צדוק, והן שתי השבתות המרומזות בפסח ובשבועות.

השבת האחת היא השבת המגיעה כמתנה, כפוטנציאל, כדחיפה התחלתית משמעותית שמחוללת ומאפשרת לנו לצאת לדרך. זוהי שבת ש'קדמה לעולם', שלא תלויה בנו. השבת השניה היא השבת שמגיעה אחרי שבוע העבודה, אחרי שבעת שבועות הספירה, אחרי הבירור האנושי, הדיוק והמאמץ, הניפוי והלמידה.

בתווך נמצאים אנחנו, הסופרים ומשתדלים להתקדם צעד צעד, לשאוב כוחות מהפוטנציאל הגדול הגלום בנו, ולפתח עוד קצת את עצמנו ואת העולם הסובב אותנו, להיות ככהנים עליהם אומר יחזקאל:

וְאֶת עַמִּי יוֹרוּ בֵּין קֹדֶשׁ לְחֹל וּבֵין טָמֵא לְטָהוֹר יוֹדִעֻם

וְעַל רִיב הֵמָּה יַעַמְדוּ לְמִשְׁפָּט... וְאֶת תּוֹרֹתַי וְאֶת חֻקֹּתַי בְּכָל מוֹעֲדַי יִשְׁמֹרוּ   

וְאֶת שַׁבְּתוֹתַי יְקַדֵּשׁוּ

 

שבת שלום, הרב אוֹרי ליפשיץ, רב טירת-צבי