title
title
title
title
title
title
פינת הגנן - התורמוסים ופרחי העונה

התורמוסים ופרחי העונה

התורמוסים סיימו פריחתם – דבורי הדבש הפרו ותרמילים נושאי זרעים חנטו – כעת התרמילים מתפצחים והזרעים נושרים. ניתן לאסוף ולשמור לעונת הסתיו הבאה ואפשר להשאיר גם כספיח לשנה הבאה (זרעי התורמוס רעילים) הם נשמרים בקרקע עד הפעם הבאה שיצמחו. כך גם  לגבי האפונה הריחנית . 

אפשר לאסוף זרעים של כוכבן, פרג, חרצית ולזורעם בשולי הדשא או הגינה, גם במקומות שאין בהם השקיה מסודרת ולסמוך על חסדי שמיים.

בגינה רצוי להוסיף קומפוסט ולפי הסדר הבא: השקיה- חיפוי ביריעת פלסטיק – עידור – השקיה – ניכוש עשבים – יישור ושתילת צמחי עונה.

הצמחים הניתנים לשתילה כעת: פורטולקה, וינקה, פורטולקריה (כצמח כיסוי) וציניות מזנים שונים.