title
title
title
title
title
title
מטעמים לפרשת השבוע - לפסח

חג פסח שמח לכולם

 

עוד מעט נסב כולנו אל שולחן הסדר, נספר ביציאת מצרים וננסה לטעום ולו במעט טעמה של חירות אמיתית.

דרשה משמו של האר"י הקדוש מקשרת את חג הפסח לגאולת הדיבור, שהרי פסח הוא פה-סח.

פעולות רבות עושים אנו בעזרת פינו בליל הסדר, חוץ מהאכילה.

ליל הסדר הוא לילה של המצווה לספר ביציאת מצרים, השונה מהמצווה היומיומית לזכור את יציאת מצרים. אחד ההסברים להבדל בין שתי המצוות הוא שאת הזכירה אפשר לקיים בהרהור הלב, אבל סיפור דורש אמירה בפה.

ליל הסדר הוא לילה של דיאלוג, של שיח בין הורים וילדים, בין דורות ובין אנשים. הרמב"ם פסק שאפילו מי שיושב בינו לבין עצמו צריך לספר ביציאת מצרים בדרך של שאלה ותשובה.

ליל הסדר הוא לילה של העברת מסורת, של 'והגדת לבנך' את זכרון הדורות הקודמים.

ליל הסדר הוא גם לילה של ביאור. של קיום דברי רבן גמליאל- 'כל שלא אמר שלושה דברים אלו לא יצא ידי חובתו...', לילה שבו צריך להגיד לא רק את הדברים הנכונים, אלא גם להסביר את הטעם שלהם, את ההיגיון והסיבה (מצה זו שאנו אוכלים על שום מה?).

ליל הסדר הוא לילה של שירה, של שמחה המתפרצת אל הלל והודאה, במקהלה משפחתית מרובת קולות.

ליל הסדר הוא גם לילה של תפילה – הן של תפילת הודיה על הקיים, והן של ייחול לעתיד טוב ולגאולה שלימה.

 

אין פלא, אפוא, שלילה זה הוא הלילה של גאולת הדיבור. לילה שבו הדיבור היומיומי והרגיל, זה שעלול להיות טכני, קצר, לא קשוב, לא דיאלוגי, אדיש ואף מנוכר, תכליתי, מרוכז בהווה, חסום, ולעתים גם קטן אמונה, הדיבור הזה יוצא לחירות, משתחרר, שם לב למי שסובב אותנו, ליד השולחן, בעולם כולו, ואף בשמים שמעליו.

 


חג פסח שמח, הרב אוֹרי ליפשיץ, רב טירת צבי