title
title
title
title
title
title
בעין העדשה

שקיעה על הגלבוע מחלון ביתיאיריס וורמלי תורגמן 
רשפים