title
title
title
title
title
title
פינת הגנן - כובע הנזיר הצלף והחלמית

כובע הנזיר הצלף והחלמית

כובע הנזיר בסוף פריחתו ככל שהטמפרטורה תעלה, ויתארכו המים- כך יתנהג גם הצמח, פירותיו/זרעיו- צונחים לקראת השנה הבאה. אפשר ללקט ולשמור, אפשר גם לכבוש כמו שכובשים זיתים.


לפי הספרות הכתובה הזרעים רעליים, אך הכבישה מפוגגת את החלק הרעיל- בכל מקרה- כדאי להיכנס לאינטרנט ולקבל מידע רחב על תהליך הכבישה.

זו גם עונה ללקט- פקעי פריחה של "צלף" בטבע ולכבוש.


על החלמית כתבנו בעבר. החלמית בבר נתקפת בכנימות ששוכנות בחלק התחתון של העלה- המלקטים לצורך אכילה יש לשים לב.