title
title
title
title
title
title
מהנעשה בגיל עוז - תכנית אסטרטגית בדרך ל...

תכנית אסטרטגית בדרך ל....

 

במסגרת שלב א' בתוכנית האסטרטגית לגיל השלישי בעמק המעיינות,  החלה עבודת המיפוי שמטרתה אפיון מצב קיים והכרות עם הצרכים.

קבוצת מיקוד ראשונה התאספה בגיל עוז לשיחה ולענות עם מיכל רוזנברג מחברת אשחר העוסקת בהכנת התכנית.


המשתתפים מילאו שאלונים אישיים והתקיימה גם שיחה על החיים בעמק, ההשתתפות בפעילות חברתית, תרבותית, על שרותי הבריאות, על תחושת הביטחון האישי, על המצב המשפחתי, התעסוקה, התנדבות ועוד מגוון נושאים שהעלו הדוברים.

המשתתפים העידו על הרצינות שעולה מהמיפוי והביעו תקווה שהחומר אכן ישמש כחומר לתכנית אסטרטגית לשנים הבאות.

 

ורד רוס 

קידום השירות וייזום פרויקטים

נייד: 050-8878881