title
title
title
title
title
title
מטעמים לפרשת השבוע - ויקרא ופרשת החודש

פרשת ויקרא ושבת החודש

 

המצווה הראשונה שמצטווים ישראל לקראת צאתם ממצרים היא 'החודש הזה לכם' – מצוות קידוש החודש ומניית ה'זמן היהודי'.

חז"ל במדרש ראו את המילה 'לכם' כמשמעותית מאוד בציווי זה, וכמסמלת את נתינתו של הקדוש ברוך הוא לעם ישראל את האחריות על הזמנים, עד כדי כך שתיארו באופן ציורי כיצד המלאכים בשמים שואלים את ריבון העולם מתי חל ראש השנה, והוא מגיב בתמיהה- 'ולי אתם שואלין? אני ואתם נשאל לבית דין של מטה'

 

משלים שונים ניתנו במדרש לצעד זה של מסירת הזמנים בידי ישראל.

א"ר יהושע בן לוי למלך שהיה לו אורלוגין, וכיון שעמד בנו מסר לו אורולוגין שלו.

א"ר יוסה בר' חנינה למלך שהיה לו שומירה, וכיון שעמד בנו מסר לו שומירה שלו.

א"ר אחא למלך שהיתה לו טבעת, וכיון שעמד בנו מסר לו את טבעתו.

א"ר יצחק למלך שהיו לו אוצרות הרבה והיה מפתח לכל אחד ואחד, וכיון שעמד בנו מסר לו את המפתחות.

א"ר חייא בר אבא לנגר שהיו לו כלי אומנות, וכיון שעמד בנו מסר לו כלי אומנותו.

ורבנין אמרין לרופא שהיה לו נרתיק של רפואות, וכיון שעמד בנו מסר לו את נרתיקו

 

המשלים השונים הינם בעלי מכנה משותף. האב מוסר את החפץ המשמעותי לבנו שגדל, ומעביר אליו את האחריות. ההבדלים בין המשלים יכולים ללמדנו פרספקטיבות שונות ביחס לתפיסת הזמן.

 

רבי יהושע בן לוי רואה את 'החודש הזה לכם' כמסירת השעון. הזמן זורם, מה שניתן לעם ישראל הוא היכולת לראות 'מה השעה' בשעון האורלוגין. לעומתו, ר' יוסי ברבי חנינה רואה את קידוש החודש כשומירה. השומירה היא סוכת השומר על הכרם, וקביעת הזמנים היא השומרת על התוכן – על העולם היהודי.

רבי אחא מזהה את הזמן עם הטבעת. תכשיט יקר ערך שהוא גם חותם ייחודי למלך, והוא העובר לידי בנו.

רבי יצחק מדייק שמדובר באוצרות הרבה. הזמנים מגוונים הם, כל אחד אוצר הוא בפני עצמו, והמפתחות השונים נמצאים בידי מי שמקדש את החודשים.

שני המשלים האחרונים מוסיפים נדבך. רב חייא בר אבא רואה את קידוש החודש ככלי אומנות. בעזרת קביעת מסגרות הזמנים ניתן ליצור ולקדם את העולם. וחכמים ממשיכים את הדימוי הזה למקום המשמעותי ביותר- בעזרת קידוש החודש ניתן לרפא את העולם. זה תיקו של הרופא הגדול, של הקדוש ברוך הוא.

 

כמה נוכל ללמוד על הזמן, על מעגל החיים היהודי, על הקדושה של המועדים והזמנים. נוכל להתבונן בהם ולדעת 'מה השעה', נוכל להבין שהם שומרים על עולמנו מבנאליות וחילון, נוכל ראות את היופי בהם ואת היותם מבטאים את ייחודנו, נוכל לשים לב לשוני שבין כל חג למשנהו ולאוצר המיוחד לו, ועל כולם, נוכל להבין שבעזרת הזמנים יש באפשרותנו ליצור עולם, ולרפא שברים שבמציאות

 

שבת שלום וחודש טוב, הרב אוֹרי ליפשיץ, רב טירת-צבי