title
title
title
title
title
title
יוצרים בעוז

12 סמלי השבטיםזלמן שרף ז"ל
חנה יונאי
גשר
חדר האומנות
בהדרכת מיקי סמסון