title
title
title
title
title
title
מהנעשה בגיל עוז - חבורת הפיוטים לקראת ראש חודש אדר

חבורת הפיוטים לקראת ראש חודש אדר

 

החבורה התכנסה שוב למפגש השבועי עם ירון הלל.

הפיוט הראשון אותו למדנו ושרנו היה "אלי יה אלי" אשר נכתב על ידי שלמה הלוי. הפיוט עוסק בתחינה כלפי בורא עולם לרפואה פדות והצלה ומושר בקהילות השונות.

לצפייה בביצוע החבורה ל"אלי יה אלי" עם משה גיאת לחצו כאן


 

לצפייה בביצוע החבורה ל"אלי יה אלי" עם ציון יחזקאל לחצו כאן


 

בפיוטים לשבת עסקנו הפעם בפיוט המופיע בסוף תפילת המוסף - "אין כאלוהינו". 

פיוט קצר זה נאמר ברוב המנהגים בסוף תפילת שחרית של ימות החול ובשבתות וחגים בסוף תפילת מוסף.

זהו פיוט קדום הנזכר כבר בסדר רב עמרם גאון, ומוצאו כנראה בספרות הסוד הקדומה, ספרות ההיכלות.

יש הנוהגים שלא לאומרו בימות החול, שבהם נחפזים המתפללים לסיים את תפילתם ולפנות לעיסוקיהם, אלא בשבתות בלבד. כאשר עלו תלמידי הגר"א (הגאון מוילנה) לארץ ישראל, הורה להם הגר"א לאמץ כמה ממנהגי הספרדים שרווחו כאן, וביניהם אמירת 'אין כאלוהינו' גם בימות החול

הפיוט פשוט ובנוי על חזרה מרובעת על המלים הפותחות 'אין', 'מי', 'ברוך' ו'אתה' ולאחר כל אחת ממילות הפתיחה חוזרים ארבעה כינויים של הקדוש ברוך הוא – 'אלוקינו', 'אדוננו', 'מלכנו' ו'מושיענו'. 
סדר השורות הראשונות של הפיוט נדרש על דרך הנוטריקון: ראשי שלוש השורות הפותחות יוצרות את המלה 'אמן', והשורה הרביעית פותחת במלה 'ברוך'. 

הפיוט עוסק בהכרת הטוב ובהודאה כלפי הקדוש ברוך הוא.


 

לצפייה במילות הפיוט לחצו כאן


 כהכנה לחודש אדר למדנו על "משנכנס אדר מרבין בשמחה".

הסברנו כי בכל השנה אנו מצווים לשמוח רק שבאדר יש להגביר את השמחה ובאב למעט בה.

 

לצפייה בביצוע החבורה ל"משנכנס אדר" לחצו כאן


 

וקינחנו בפיוט  – "שושנת יעקב".

פיוט קדום ואנונימי זה הוא הפיוט המרכזי ביותר לפורים במסורות האשכנזיות והוא נאמר בתום קריאת המגילה, בליל פורים ובבוקר. בבוקר אומרים רק את הבית האחרון, הפותח במלים: 'שושנת יעקב'. הפיוט הוא בעצם הרחבה פיוטית לברכה הנאמרת לאחר קריאת המגילה בפורים. נוסח הפיוט, משקלו וסגנונו מעידים על קדמותו הרבה (לא יאוחר מן המאה ה-5 לספירה) ועל הורתו בארץ ישראל, כברכות מפוייטות נוספות שהשתמרו בחלקן עד לימינו.

 

לעיון במילות הפיוט לחצו כאן


 

לצפייה בביצוע החבורה ל"שושנת יעקב" לחצו כאן


 

בברכת חודש טוב ושמח

 

גדי ליאון

עורך מעת לעט