title
title
title
title
title
title
יוצרים בעוז

קערות עצייםשרה פורר
מעוז-חיים
חדר האומנות
בהדרכת מיקי סמסון