title
title
title
title
title
title
לאסוף את השברים

צילומי מטוסי הנאצים ופתרון התעלומה

חיים יהודים
מאת: מנחם כהן

צאצאיו של האדמו"ר רבי עקיבא טורנהיים זצ"ל, בעל 'דברי העם' מלוקֶוֶוה, שפשפו את עיניהם בתימהון. הם אחזו בידיהם תצלומי אוויר שצילם הצבא הנאצי במלחמת העולם השנייה, ובהם העדות המוחשית לתעלומה הגדולה שהעסיקה אותם זמן רב – היכן בדיוק נקבר הסב הגדול.

הרב שמואל הכהן טורנהיים (60) מבני-ברק, צאצא של בעל ה'דברי העם', מספר בהתרגשות על הרגעים שבהם נודע לו מקום קבורתו של סבו, בעיירה לוקֶוֶוה, במחוז שדליץ שבפולין. במשך שנים התאמצו הוא ומקורביו לאתר את הקבר. בעקבות מאמצים גדולים ובהשגחה פרטית מופלאה זכו לאתר את המקום ולחדש את הציון. אך אל נקדים את המאוחר.

סוד הצוואה

תחילתו של הסיפור בצוואה של האדמו"ר מלוקֶוֶוה, שפורסמה לימים בידי בנו, ובה מפורטת בקשתו מהחברה קדישא: לבחור לו מקום שסביבו יהיו פנויות ארבע אמות (ויעץ לקוברו בפינה). להעמיד ארבעה עמודים במרחק ארבע אמות מקברו, שישמשו גבול. ובקשה מהבנים: לבוא בכל שנה לצבוע את קברו בצבע לבן.

בשנות השואה נחרב בית העלמין כליל. האוהל שבו נטמן האדמו"ר שימש את הצבא הפולני למחסן נשק. לאחר מכן הרסו אותו הנאצים. "גויי המקום לקחו את שאריות המצבות מבית העלמין ובמקום נשאר חורבן גדול", מספר הרב שמואל. "בסיום המלחמה מקצתם טרחו להחזיר את הגזילה. בכניסה לבית העלמין, כיום שדה חרוש, הקימו יוצאי העיירה אנדרטה משברי מצבות".

הד"ר הפולני התגייס

חתנו של הרב שמואל, הרב שמואל בלק, התחיל את מלאכת החיפוש אחר מקום הציון. הוא נשאב לעניין בכל הכוח. בתום עבודה מחקרית טס לעיירה לוקווה. "במסע השורשים שערך פגש את הד"ר קשישטוף צובצ'ק, מנהל מחלקת התרבות בעיריית ורשה והממונה על כמה מרובעי העיר", מספר הרב שמואל. "הד"ר צובצ'ק, שניכר כי יש לו רגש וחום ליהודים, נולד בלוקווה וחקר את העיירה ואת היהודים שבה. את הדוקטורט שלו קיבל על חקר יהדות פולין. לבקשת חתני התגייס לסייע לנו".

תלאות רבות עברו על החתן. בעזרת רבה הראשי של פולין, הרב מיכאל שודריך, הושגה גישה לתצלומי האוויר של הנאצים. לאחר בדיקת עומק של המפה אישר הד"ר צובצ'ק את ההשערה על מיקום הציון. ההשערה נעשתה ודאית כשהתברר שאכן יש עמודי יסודות במרחק שציין הסב בצוואה.

עמודי היסודות אותרו

אי-אפשר לתאר את שמחת בני המשפחה. הם ניהלו משא ומתן ארוך עם עיריית לוקווה, בדבר שימור בית העלמין וגידורו, ובסיומו זכו לחדש את הציון באירוע מפואר, בהשתתפות עשרות מצאצאי האדמו"ר, נכבדי העיירה ואישים מן הממשל הפולני.

את חסידות לוקווה-וולברוז' שיקם מחדש האדמו"ר רבי צבי הכהן טורנהיים, אשר שימש עשרות שנים שליחו של אדמו"ר הריי"צ מליובאוויטש, בברזיל. בסוף ימיו עלה לארץ, והקים מוסדות תורה וחסד ובית מדרש בבני-ברק. בנו הרב שמואל משמש כיום רב הקהילה.

http://www.chabad.org.il/_uploads/extraimg/s1612.jpg
הרב שמואל ובניו ליד הציון המחודש