title
title
title
title
title
title
לאסוף את השברים

לקראת יום השואה הבינלאומי שיחול בשבת 

מספר עדויות של הניצולים