title
title
title
title
title
title
מהעת הזו - לקראת ט"ו בשבט

שלום רב קוראנו היקרים

 

"שעת חסד" – שעת יצירה

שעה בה נפגש האדם עם עצמו

עם עצמו ועם זולתו.

 

חיינו מלאים במפגשים אלו,

ועלינו לנסות ולמצותם ככל הניתן.

כאן אצלנו בבית גיל עוז

אנו פותחים את מירב האפשרויות

לחיבורים ומפגשים אלו.

בואו נסו ותיווכחו.

 

אדם חייו ארוכים מאד - יהודה עמיחי

אדם חייו ארוכים מאד,
לראות חול הופך כביש וכביש שוב חול
ולאהוב שוב את האישה שפעם אהב.

אנחנו מופתעים כל כך ממאות חגי חנוכה
בחיינו ומאלפי חגי פסח ומרבבות
ימי השבת. כמו כשאתה בא לארץ צפונית
בקיץ והשמש שוקעת והיום נמשך ואתה אוכל
ושותה ויוצא החוצה והיום נמשך ואתה אוהב
ואתה קורא והיום נמשך.

אבל אדם חייו קצרים.
אילו חיינו חיי נצח לא הייתה לנו
אהבה ולא כאבה.

אני זוכר שאמרתי לך לפני הרבה שנים.
בואי אלי היי שלי, אני אוהב אותך כל כך,
ובכית ואמרת, “באת בזמן לא טוב,
אני רתוקה בכל גופי ובכל נפשי
לאיש היפה והרע הזה”.
והלכתי מאתך ולבי נשבר בתוכי.

אבל אילו חיינו חיי נצח
לא היה נשבר לבי,
הייתי אומר לך: אין דבר
נפגש בעוד אלף שנה ואולי
בעוד מיליון שנה
ואז תהיי שלי.

(מתוך ספרו "שעת החסד", הוצאת "שוקן", 1982)

 

שבת שלום

וט"ו בשבט שמח לכולנו

 

גדי ליאון

העורך