title
title
title
title
title
title
יוצרים בעוז

הכדורגלןפיי דרזנר 
קיבוץ יזרעאל
עיצובים בזכוכית 
בהדרכת יעל אייזנבאום